Codigo-Etico-Turismo-Euskadi

Miniature Pintxos Congress enpresak konpromisoa hartzen du bere erabakietan eta jokabideetan Euskadiko Turismoaren Kode Etiko honetan jasotako balioak eta jokabideak jarraitzeko, Turismoaren Mundu Erakundearen (MME) Turismorako Kode Etikoa egokitzeko, eta, ildo etikoaren bidez, haren ez-betetzeen berri emateko turismoaren etika-batzordeari, bai eta printzipio horiek sustatzeko eta ezartzeko hartutako neurrien berri emateko ere:

• TURISTAK ULERTZEN ETA ERRESPETATZEN LAGUNDU
• BERDINTASUNA, GIZARTERATZEA ETA ANIZTASUNAREKIKO TOLERANTZIA
• JASANGARRITASUNA
• BERTAKO TRADIZIOAREN ETA KULTURAREN SUSTAPENA
• GIZATERIAREN KULTUR ONDAREA ZAINDU
• BIKAINTASUNA ETA PROFESIONALTASUNA
• PERTSONEN ESKUBIDEAK ERRESPETATU
• TRATU EGOKIA EMAN SEKTOREKO LANGILE ETA ENPRESARIEI